Stypendium i granty

Stypendium i granty

Fundacja wspiera finansowo młodych i zdolnych badaczy oraz ich projekty. Sponsoruje stypendia najlepszym studentom na określonych kierunkach studiów. Chcemy, aby ludzie, którzy uczą się, inwestują w siebie poczuli się wyróżnieni i mieli motywację, żeby kształcić się dalej, a potem zmieniać z nami świat. Z pośród studentów, którzy otrzymują od nas stypendium, w kążdym roku trójka z nich ma szansę na staż w naszej fundacji.strop filigran

Granty przyznajemy młodym naukowcom i badaczom z zakresu żywienia człowieka, nowoczesnych technologii w medycynie, ochronie i promocji zdrowia. Granty przyznawane są w celu sfinansowania prowadzonych badań, można wykorzystać je również jako środki na wyjazd na międzynarodowe konferencje naukowo-badawcze.

W celu składania wniosków o stypendium lub granty zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz pobierania formularzy.

Artykuł dzięki: