Szkolenia BHP

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeszkolenie zatrudnionych pracowników z zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Nowo zatrudnione osoby poznają dzięki temu specyfikę pracy na otrzymanym stanowisku, zapoznając się również z potencjalnymi zagrożeniami oraz zasadami ich obowiązującymi. Podczas przeprowadzanych szkoleń omawiane są szczegółowo sytuacje, mogące stanowić zagrożenie zdrowia lub życia podczas wykonywanej pracy oraz zasady działania podczas ewentualnego […]