Szkolenia BHP


Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeszkolenie zatrudnionych pracowników z zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Nowo
zatrudnione osoby poznają dzięki temu specyfikę pracy na otrzymanym stanowisku, zapoznając się również z potencjalnymi zagrożeniami oraz zasadami ich obowiązującymi. Podczas przeprowadzanych szkoleń omawiane są szczegółowo sytuacje, mogące stanowić zagrożenie zdrowia lub życia podczas wykonywanej pracy oraz zasady działania podczas ewentualnego wypadku. Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnik posiada wiedzę pozwalającą mu nie tylko skutecznie działać w chwili zagrożenia ale przede wszystkim umożliwiającą mu uchronienie siebie i innych współpracowników od niebezpieczeństwa. Szkolenia BHP powtarzane są cyklicznie, dzięki czemu eliminuje się czynnik rutyny- jeden z najczęściej wymienianych powodów wypadków przy pracy.
Podczas szkoleń z zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy omawiane są tematy związane bezpośrednio z charakterem pracy wykonywanej na danym stanowisku. Przygotowywane są więc indywidualnie dla danej grupy odbiorców. Szkolenia BHP przygotowują do bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków pracowników zatrudnionych w siedzibach firm mieszczących się na terenie Wielkopolski.

Sprawdź więcej na: BHP Prometeo